RODINA S DĚTMI

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole
Jan Amos Komenský

MATEŘSKÉ ŠKOLY

SOŠ SLUŽEB

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5

Speciální střední odborná škola pro sluchově postižené nabízí výuku učebních oborů ve službách a řemeslech a studium oborů v hotelnictví, podnikání a gastronomii.

Holečkova 4

(mapa)
Tel.: 257313420
E-mail: skoly.sp@post.cz
více info na najisto.cz

SOŠ ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ

Střední odborná škola a SOU Praha, Drtinova

Státní střední odborná škola zajišťující studium oborů veřejnosprávní a sociální činnost a učiliště zajišťující výuku oboru krejčí a šití oděvů.

Drtinova 3

(mapa)
Tel.: 257323577
E-mail: sekretar@stredniskoladrtinova.cz
více info na najisto.cz

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DĚTSKÉ SKUPINY

Mateřská škola TOMÁŠEK

Mateřská školka Tomášek rozvíjí děti jak v oblasti rozumové, tak i v oblasti pohybové, melodické, výtvarné a kreativní. Tato školka se specializuje hlavně na rozvoj hudebních dovedností, sportovních aktivit a jazykových znalostí.

Nad Santoškou 3

(mapa)
Tel.: 723880065
E-mail: mstomasek@seznam.cz
více info na najisto.cz

S námi se děti baví

Měli jsme potřebu vystoupit z uniformity mateřských školek a nabídnout neopakovatelnou příležitost, připravit děti na život a pomoct jim v hledání jejich cest a cestiček. Pojmenovali jsme naši školku Korálek, protože korálky mají různé tvary, barvy, velikosti a vlastnosti, stejně jako děti.

U Nesypky 26

(mapa)
Tel.: 607400778
E-mail: info@koralek-skolka.cz
více info na najisto.cz

SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5

Speciální základní škola a mateřská škola s jídelnou, školní družinou a internátem pro sluchově postižené žáky a žáky s více vadami.

Holečkova 4

(mapa)
Tel.: 257313420
E-mail: skoly.sp@post.cz
více info na najisto.cz

VOŠ ZDRAVOTNÍ

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Soukromá vysoká škola zajišťující výuku bakalářských oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a zdravotnický záchranář.

Duškova 7

(mapa)
Tel.: 210082412
E-mail: info@vszdrav.cz
více info na najisto.cz

VYSOKÉ ŠKOLY

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Nabízíme bakalářské a magisterské studium v denní i kombinované formě.

U Santošky 17

(mapa)
Tel.: 251563158
E-mail: info@vip-vs.cz
více info na najisto.cz

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva je soukromá vysoká škola, která byla založena v roce 2001. Škola poskytuje špičkové vzdělávání v unikátní kombinaci atraktivních oborů s individuálním partnerským přístupem a to prezenčně, kombinovaně nebo formou celoživotního vzdělávání.

Vltavská 14

(mapa)
Tel.: 270001111
E-mail: vsmiep@vsmiep.cz
více info na najisto.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Základní umělecká škola Praha 5 - Košíře, Na Popelce

Základní umělecká škola nabízející výuku v hudebních, literárně-dramatických, tanečních a výtvarných oborech.

Pod Klikovkou 13

(mapa)
Tel.: 257326691
E-mail: skola@zusnapopelce.cz
více info na najisto.cz